Критеријуми за утврђивање приоритета за упис деце у Предшколску установу

obavestenje

„Десанка Максимовић“

Житиште

Број :279-1/2017

Датум: 01.09.2017.

 

Предшколска установа у складу са својим могућностима и исказаним потребама за целодневним и полудневним боравком врши упис деце предшколског узраста.

Пријем деце у Предшколску установу „Десанка Максимовић“ Житиште, врши се према критеријумима формираним на основу Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/10) и на основу Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС, број 51/11 и 55/13), а у складу са Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу (Службени гласник РС, број 44/2011) доносе се

 

                Критеријуми за утврђивање приоритета за упис деце у Предшколску установу

                                                    „Десанка Максимовић“ Житиште

 

 1. Деца из друштвено осетљивих група
  • Деца жртве насиља у породици
  • Деца из породица које користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
  • Деца самохраних родитеља
  • Деца из социјално нестимулативних средина
  • Деца са сметњама у психофизичком развоју
  • Деца из породице у којој је дете тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју
  • Деца тешко оболелих родитеља
  • Деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица
  • Деца предложена од стране центра за социјални рад
  • Деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој

 

 1. Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу бодовања, и то на следећи начин:
 • Запосленост оба родитеља 30 бодова
 • Запосленост једног родитеља 25 бодова
 • Родитељ редован студент 10 бодова
 • Дете које је већ похађало Предшколску установу (претходне радне године) 25 бодова
 • Треће и свако наредно дете у примарној породици                      10 бодова
 • Дете чији су брат или сестра уписани у Предшколску установу 10 бодова
 • Остала деца

 

У случају када двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при пријему утврђује се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:

 • Деца запослених у Установи
 • Према већем броју деце у породици
 • Према датуму рођења (Од старије , ка млађој деци)
 • Према дужини чекања на пријем у Установу

 

 

Директорка установе

Нада Јањеш

Podeli:

Autor: operater