КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

obavestenje

Предшколска установа

”Десанка Максимовић”

Број:75/2022.

Датум:12.04.2022. године

Житиште

На основу члана 17. Закона о основама система образовања и васпитања (”Службени гласник РС”, број: 88/17, 27/18, 10/19, 6/20и 129/21), члана 13. Закона о предшколском васпитању и образовању (”Службени Гласник РС”, бр. 18/2010 101/17, 95/18 и 10/19), члана  32. Статута Предшколске установе Десанка Максимовић” Житиште расписује се

К О Н К У Р С

 ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ”ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” ЖИТИШТЕЗА 2022/2023. ГОДИНУ

1.

              Расписује се Конкурс за пријем деце у предшколску установу ”Десанка Максимовић” Житиште, од 1. септембра 2022. године, за 2022/2023. годину.

2.

            Предшколска установа“Десанка Максимовић“ ћe у периоду од 25. априла до 20. маја2022. године примати пријаве деце на конкурс електронским путем.

  1. Услуга еВртић, која је доступна свим родитељима у општини Житиште, омогућава електронску пријаву деце за упис у вртић. Родитељ више не мора лично да одлази у предшколску установу, већ пријаву може да на потпуно електронски и бесплатан начин да обави на Порталу еУправа https://www.euprava.gov.rs/ .

Напомињемо да могућност пријаве преко Портала eУправа за нашу установу постоји само у наведеном року (пре и након тих датума портал неће бити доступан).

  1. За све додатне информације обратите се на доле наведене бројеве телефона.

3.

Пријаву на Конкурс није потребно поднети за децу која су се у току радне 2021/2022.године уписала у вртић и редовно долазила.

4.

             Овај Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на  интернет страници Предшколске установе ”Десанка Максимовић” Житиште.(www.predskolskaustanova-zitiste.com )

Предшколска установа “Десанка Максимовић” Житиште

Контак телефон: 023/3822-225

eмејл адреса установе:dmaksimovic1987@gmail.comзадодатнапотребнадокументаназахтев запосленог.

Контакт особе за рад са родитељима сваким радним даном од 8 до 14 часова

Светлана Дамјановић, секретар: 064/845-95-64

Милана Зорић, педагог:  069/1993-100

Тања Гаковић, педагог: 064/845-95-68

 

УПИС ДЕЦЕ ЗА ПОХАЂАЊЕ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ ОД 01.03.2016. ДО 28.02.2017.ГОДИНЕ.

 

Директор

  ____________________

 Нада Јањеш

КОНКУРС МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ У ПДФ ФОРМАТУ АКО КЛИКНЕТЕ ОВДЕ

Podeli:

Autor: Vrtić Žitište