UPIS 2020/21

U vrtić se upisuju deca od 1 do 7 godina, odnosno do polaska u školu.

Period adaptacije odvija se u zavisnosti od potreba dece uz saradnju sa roditeljima.

Nudimo vam sledeće mogućnosti boravka:

  • Jaslena grupa
    • celodnevni – doručak, ručak i užina (06:30-15:30)
  • Mlađa, starija i pripremna grupa
    • poludnevni (07:00-12:00)
    • celodnevni – doručak, ručak, užina (07:00-15:30)
evrtic

Obaveštenje za roditelje

Od sada moguća prijava dece u Vrtić elektronski i u opštini Žitište

Predškolska ustanova „Desanka Maksimović“ Žitište

Građani opštine Žitište od sada na potpuno elektronski i besplatan način mogu da prijave decu za upis u predškolsku ustanovu „Desanka Maksimović“.

Usluga eVrtić predstavlјa elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelј više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski na Portalu eUprava.

Od ove godine usluga će biti omogućena  u 140 gradova i opština kao lakši, brži, potpuno elektronski i besplatan način prijave dete u predškolsku ustanove.

Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavlјaju. U ovom trenutku je u toku implementacija ove usluge u svim gradovima i opštinama u Srbiji.

NAPOMENA:

Konkurs za upis u vrtiće predškolske ustanove „Desanka Maksimomvić“ Žitište počinje 15. aprila i biće otvoren do 15. maja 2020. godine.

1. email adresa za dostavljanje dodatne dokumentacije:

dmaksimovic1987@gmail.com

2. kontakt osoba iz ustanove za rad sa strankama/roditeljima

Svetlana Jarić – sekretar ustanove 064/845-95-64

3. kontakt telefon i email adresa ustanove

Uprava: 023/3821-651

email: dmaksimovic28@gmail.com

Usluga eVrtić na portalu eUprava će biti dostupna i na jezicima nacionalnih manjina.

——————————————————————————————-

A    Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény, Begaszentgyörgy

ÉRTESÍTI

Begaszentgyörgy község lakosságát,hogy ezentúl elektronikus módon, teljesen ingyenesen írathatja be gyermekét a Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti Intézménybe.

Így a szülőknek, ahhoz hogy gyermekeiket óvodába írassák, nem kell sort várniuk,

mert ezt elektronikus módon megtehetik az eVrtićen keresztül, az eUprava portálján.

E szolgáltatást, idénytől kezdve 140 városban és önykormányzatban fogják nyújtani, mint a gyerekek óvodai bejelentkezésének egyszerűbb, gyorsabb, elektronikus, és teljesen ingyenes módját.

Az elektronikus kérelembenyújtás egyszerű, egy online űrlap kitöltésével történik, amihez az anyakönyvi kivonat és a tartózkodási igazolás csatolása nem szükséges, mivel ezeket automatikusan megkapja a szolgáltatás. Jelenleg egész Szerbia területén folyik ezen szolgáltatás bevezetése.

MEGJEGYZÉS:

A begaszentgyörgyi Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény pályázata április 15.-étől kezdődik, és május 15.-éig tart.

——————————————————————————————-

De acum, este posibilă înregistrarea copiilor la grădiniță în format electronic și în comuna Zitiste

Instituția preșcolară„Desanka Maksimovic” Zitiste

Cetățenii comunei Zitiste pot acum solicita copiilor să se înscrie la instituția preșcolară „Desanka Maksimovic” într-un mod complet electronic și gratuit.

Serviciul eVrtić este o aplicație electronică pentru copiii preșcolari. Părintele nu mai trebuie să meargă la diferite ghișee atunci când își înregistrează copilul în vârstă preșcolară, ci poate aplica electronic la portalul eUprava.

Începând cu acest an, serviciul va fi oferit în 140 de orașe și comuneca o modalitate mai ușoară, mai rapidă, complet electronică și gratuită de a înscrie un copil în vârstă preșcolară.

Depunerea electronică se face doar prin completarea unui formular online, iar atașarea certificatelor de naștere, a certificatelor de ședere și de angajare nu este necesară, deoarece acestea sunt obținute automat. În prezent, implementarea acestui serviciu este în curs de desfășurare în toate orașele și comunele din Serbia.

INDICAȚIE:

Concursul pentru înscrierea la grădinița „Desanka Maksimomvic” Zitiste începe pe 15 aprilie și va fi deschisă până pe 15 mai 2020.

Serviciul eVrtić de pe portalul eUpravava fi disponibil și în limbile minorităților naționale.

NAPOMENA: Uskoro ćemo objaviti uputstva za roditelje i detaljnije informacije o proceduri upisa

Dete koje je srećno i uklapa se u kolektiv vrtića je sposobno da učestvuje u svim aktivnostima u toku dana, a da bi to postigli veoma je važno da u kooperaciji sa Vama, roditeljima, pripremimo dete za polazak u vrtić i da mu pomognemo da se oseća sigurno i prijatno u kolektivu. Deca koja krenu na vreme u vrtić se na novo okruženje navikavaju mnogo brže i lakše nego druga.

Kada upišete vaše dete u vrtić, potrebno je da u početku postepeno zajedno sa njim dolazite kako bi se vaše dete upoznalo sa okruženjem i drugom decom. Mi želimo da se dete oseća sigurno i srećno u vašem odsustvu, da prepozna druge odrasle osobe kao autoritet, pomoć i prijatelje i da bude sposobno da kasnije sa vama deli sve ono što je proživelo u vrtiću. Da bi se to ostvarilo, potrebno je da vaše dete oseti da se i vi osećate prijatno u vrtiću, kao i u kontaktu sa ostalim odraslim osobama.