UPIS

U vrtić se upisuju deca od 1 do 7 godina, odnosno do polaska u školu.

Period adaptacije odvija se u zavisnosti od potreba dece uz saradnju sa roditeljima.

Nudimo vam sledeće mogućnosti boravka:

 • Jaslena grupa
  • celodnevni – doručak, ručak i užina (06:30-15:30)
 • Mlađa, starija i pripremna grupa
  • poludnevni (07:00-12:00)
  • produženi poludnevni – doručak i užina (07:00-15:00)
  • celodnevni – doručak i ručak (07:00-15:00)
DSC00558

Pri upisu u vrtić:

 • popunjavate PRIJAVU  kojom nama obezbeđuje korisne informacije o vašem detetu, vama i porodici uopšte
 • popunjavate UPITNIK o opštim razvojnim karakteristikama deteta
 • dajete SAGLASNOST korišćenje fotografija Vašeg deteta za potrebe predstavljanja Ustanove na web stranici
 • potpisujete ugovor sa ustanovom
 • prilažete UPUT od Doma zdravlja
 • prilažete KOPIJU IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH

LAZ_9179

Dete koje je srećno i uklapa se u kolektiv vrtića je sposobno da učestvuje u svim aktivnostima u toku dana, a da bi to postigli veoma je važno da u kooperaciji sa Vama, roditeljima, pripremimo dete za polazak u vrtić i da mu pomognemo da se oseća sigurno i prijatno u kolektivu. Deca koja krenu na vreme u vrtić se na novo okruženje navikavaju mnogo brže i lakše nego druga.

Kada upišete vaše dete u vrtić, potrebno je da u početku postepeno zajedno sa njim dolazite kako bi se vaše dete upoznalo sa okruženjem i drugom decom. Mi želimo da se dete oseća sigurno i srećno u vašem odsustvu, da prepozna druge odrasle osobe kao autoritet, pomoć i prijatelje i da bude sposobno da kasnije sa vama deli sve ono što je proživelo u vrtiću. Da bi se to ostvarilo, potrebno je da vaše dete oseti da se i vi osećate prijatno u vrtiću, kao i u kontaktu sa ostalim odraslim osobama.