Tri linije završi crtež što finije

happy-kid-drawing-painting_97632-786

NTC zadatak:

Tri linije završi crtež što finije

Predstavljavamo vam aktivnost za decu (i roditelje) koju su osmislili autori NTC programa. Aktivnost je veoma zanimljiva i podstiče dečiju maštovitost i kretivnost. Zadatak je sledeći:

Potrebno je da odrasla osoba nacrta na papiru 3 nasumične linije (ne moraju biti ravne) flomasterom ili markerom, dete namešta papir kako mu odgovara i osmišljava crtež koji će se nadovezati na početne tri linije. Dete koristi drvenu olovku i bojice kako bi se video „koren“ crteža na kraju. Ono što želimo da napomenemo jeste da dete pokuša da na crtežu prikaže nelogičnu scenu ili priču. U NTC programu se često koriste nelogične priče i scene, jer aktiviraju važne regije mozga, posebno one koje su zadužene za kreativnost. Upravo zbog toga nemojte im puno pomagati, neka uključe maštu i sami urade ovaj zadatak.

Prokomentarišite sa detetom njegov rad, pitajte ga da li mu se dopao zadatak i sl.

Preporuka: Tekst dr Ranka Rajovića – igre i aktivnosti u periodu kućne izolacije

Podeli:

Autor: operater