Nastavak obuka u okviru SUPER projekta

4
U okviru SUPER projketa (koje sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo finansija Republike Srbije, a finansira se iz sredstava Evropske unije) realizovan je drugi ciklus obuka koje su usmerene na podršku reforme sistema predškolskog obrazovanja i vaspitanja u Srbiji.
Ovog puta obuku je pohađao stručni Tim koji čine predstavnici lokalne samouprave, Doma Zdravlja Žitište, Centra za socijalni rad Žitište kao i direktor predškolske ustanove “Desanka Maksimović”.
Obuka za planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem koju je tim pohađao, trajala je od 6. do 8. novembra 2019. godine, a realizovana je u Vršcu. Obuka nosi naziv “Ka kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju u lokalnoj zajednici”. Obuka je ocenjena kao visoko korisna za dalje napredovanje kako same predškolske ustanove, tako i za celu lokalnu zajednicu.
U narednom periodu planirane su obuke za mentore praktičare, kao i vaspitače kako bi svi zaposleni u predškolskoj ustanovi stekli potrebna znanja i vešitne za građenje kvalitetnog inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Podeli:

Autor: operater