КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ”ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

obavestenje

Предшколска установа

”Десанка Максимовић”

Број: 122  /2021.

Датум: 27.04.2021. године

Житиште

На основу члана 17. Закона о основама система образовања и васпитања (”Службени гласник РС”, број: 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), члана 13. Закона о предшколском васпитању и образовању (”Службени Гласник РС”, бр. 18/2010 101/17, 95/18 и 10/19), члана  32. Статута Предшколске установе Десанка Максимовић” Житиште расписује се

К О Н К У Р С

 ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ”ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” ЖИТИШТЕ ЗА 2021/2022. ГОДИНУ

1.

              Расписује се Конкурс за пријем деце у предшколску установу ”Десанка Максимовић” Житиште, од 1. септембра 2021. године, за 2021/2022. годину.

2.

            Због тренутне епидемиолошке ситуације, наша установа ћe у периоду од 04.маја до 04.јуна 2021. године примати пријаве деце на конкурс електронским путем.

  1. Услуга еВртић, која је од прошле године доступна свим родитељима у општини Житиште, омогућава електронску пријаву деце за упис у вртић. Родитељ више не мора лично да одлази у предшколску установу, већ пријаву може да на потпуно електронски и бесплатан начин да обави на Порталу еУправа https://www.euprava.gov.rs/ .

Напомињемо да могућност пријаве преко Портала eУправа за нашу установу постоји само у наведеном року (пре и након тих датума портал неће бити доступан).

  1. За све додатне информације обратите се на доле наведене бројеве телефона.

3.

      Пријаву на Конкурс није потребно поднети за децу која су се у току радне 2020/2021.године уписала у вртић и редовно долазила.

4.

             Овај Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на  интернет страници Предшколске установе ”Десанка Максимовић” Житиште. (www.predskolskaustanova-zitiste.com )

Предшколска установа “Десанка Максимовић” Житиште

Контак телефон: 023/3822-225

eмејл адреса установе: dmaksimovic1987@gmail.com  за додатна потребна документа на захтев запосленог.

Контакт особе за рад са родитељима сваким радним даном од 9 до 15 часова

Светлана Јарић, секретар:   064/845-95-64

Милана Зорић, педагог:  069/1993-100

 

УПИС ДЕЦЕ ЗА ПОХАЂАЊЕ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ ОД 01.03.2015. ДО 28.02.2016.ГОДИНЕ.

 

                                                                                                      Директор

Нада Јањеш

Podeli:

Autor: operater