BROŠURE ZA PORODICE

1

BROŠURE ZA PORODICE

Kao podršku radu predškolske ustanove  sa porodicama (roditelјi ili drugi zakonski zastupnici) na dalјinu, CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju je kreirao tri brošure za porodice koje sa sedam video obuka obezbeđuju dodatne resurse za realizaciju različitih aktivnosti u domenu saradnje sa porodicom. Teme su izabrane jer se roditelјske prakse zasnivaju na razumevanju dobrobiti i socijalno-emocionalnog učenja deteta, i principa pozitivnog roditelјstva. One su osnova za promišlјanje o dugoročnim cilјevima roditelјa u odnosu na decu i usklađivanje vaspitnih postupaka sa njima. Brošure sadrže kratke i jednostavne teorijske uvode o temama kojima se bave, ideje za roditelјe i predloge zajedničkih aktivnosti sa decom.

Link ka brosurama:

https://drive.google.com/file/d/1JYeaEbwSN0twtSsTJfCTBHUkf-xcW4Y2

Podeli:

Autor: operater