Radionice

12239497_1152937968069631_7216277289760912586_n

U okviru posebnih specijalizovanih programa rada Predškolska ustanova svake radne godine realizuje sledeće igraonice:

  • Likovnu igraonicu
  • Dramsku igraonicu
  • Ekološku igraonicu
  • Muzičko-ritmičku igraonicu
LAZ_3506

Ove radne godine vrtići u R.Topolovcu, Tordi i B.Dvoru su realizatori likovne igraonice, vrtići u Torku, N.Itebeju, Česteregu i Žitištu realizuju dramsku igraonicu, vrtići u Hetinu i S.Itebeju bave se ekologijom, dok su se za muzičko-ritmičku igraonicu opredelili vrtići u Međi i B.Karađorđevu.

Kroz ove tematske oblasti deca stiču neposredna iskustva ,unapređuju postojeća i stiču nova znanja kroz igru i druženje. Produkt ovakvog načina rada jeste detektovanje talentovane dece, kao i individualna motivacija svakog deteta. Svake radne godine raspored igraonica se menja, tako da svaki vrtić ima priliku da promoviše dečje sposobnosti kroz ovaj nesvakidašnji način rada.