PROGRAM RADA

Program rada ustanove je sačinjen tako da je skladu sa Opštim osnovama zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju. Ministarstvo prosvete odobrava naš program rada za predstojeću radnu godinu svakog septembra.Osnovni program odrazumeva rad na obrazovanju, nezi i vaspitanju dece predškolskog uzrasta ( 1 – 7 godina ), po starosnim grupama, u skladu sa propisanim programom, uz poštovanje detetovih mogućnosti i sklonosti. Vaspitno-obrazovni rad je organizovan po sledećim vaspitnim grupama: