Jaslena grupa

jaslenzi

– Rad na fizičko-senzornom razvoju ( održavanje fizičkog zdravlja dece, formiranje pravilnog držanja tela, ovladavanje motorikom, usavršavanje funkcija čulnih organa i razvijanje navika telesne higijene, uzimanja hrane, za pražnjenje i dr. ).

– Rad na očuvanju spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa svojom sredinom pomoć u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti

– Rad na usvajanju elementarnih normi ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti

– Rad na kultivisanju i razvoju pozitivnih , integrativnih emocija

– Rad na podsticanju i negovanju prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje

– Podržavanje spontanih pokušaja govorne komunikacije deteta

– Podsticanje i bogaćenje dečjeg govora

– Podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih spocosbnosti

– Stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih znanja kroz praktične aktivnosti

Rezim rada


Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
Prijem dece
06:30 - 07:30

Fiskultura - Priprema za doručak
07:00 - 08:00
Prijem dece
06:30 - 07:30

Fiskultura - Priprema za doručak
07:00 - 08:00
Prijem dece
06:30 - 07:30

Fiskultura - Priprema za doručak
07:00 - 08:00
Prijem dece
06:30 - 07:30

Fiskultura - Priprema za doručak
07:00 - 08:00
Prijem dece
06:30 - 07:30

Fiskultura - Priprema za doručak
07:00 - 08:00
Doručak
08:00 - 08:30

Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
08:30 - 09:00
Doručak
08:00 - 08:30

Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
08:30 - 09:00
Doručak
08:00 - 08:30

Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
08:30 - 09:00
Doručak
08:00 - 08:30

Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
08:30 - 09:00
Doručak
08:00 - 08:30

Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
08:30 - 09:00
Usmerena aktivnost
09:00 - 09:30

Boravak na otvorenom
09:30 - 10:30

Slobodne aktivnosti
10:30 - 11:00
Usmerena aktivnost
09:00 - 09:30

Boravak na otvorenom
09:30 - 10:30

Slobodne aktivnosti
10:30 - 11:00
Usmerena aktivnost
09:00 - 09:30

Boravak na otvorenom
09:30 - 10:30

Slobodne aktivnosti
10:30 - 11:00
Usmerena aktivnost
09:00 - 09:30

Boravak na otvorenom
09:30 - 10:30

Slobodne aktivnosti
10:30 - 11:00
Usmerena aktivnost
09:00 - 09:30

Boravak na otvorenom
09:30 - 10:30

Slobodne aktivnosti
10:30 - 11:00
Priprema za ručak
11:00 - 11:15

Ručak
11:15 - 11:40

Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
11:40 - 12:00
Priprema za ručak
11:00 - 11:15

Ručak
11:15 - 11:40

Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
11:40 - 12:00
Priprema za ručak
11:00 - 11:15

Ručak
11:15 - 11:40

Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
11:40 - 12:00
Priprema za ručak
11:00 - 11:15

Ručak
11:15 - 11:40

Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
11:40 - 12:00
Priprema za ručak
11:00 - 11:15

Ručak
11:15 - 11:40

Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
11:40 - 12:00
Popodnevni odmor
12:00 - 14:00
Popodnevni odmor
12:00 - 14:00
Popodnevni odmor
12:00 - 14:00
Popodnevni odmor
12:00 - 14:00
Popodnevni odmor
12:00 - 14:00
Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
14:00 - 14:30

Užina
14:30 - 14:50

Slobodne aktivnosti
14:50 - 15:30
Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
14:00 - 14:30

Užina
14:30 - 14:50

Slobodne aktivnosti
14:50 - 15:30
Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
14:00 - 14:30

Užina
14:30 - 14:50

Slobodne aktivnosti
14:50 - 15:30
Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
14:00 - 14:30

Užina
14:30 - 14:50

Slobodne aktivnosti
14:50 - 15:30
Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
14:00 - 14:30

Užina
14:30 - 14:50

Slobodne aktivnosti
14:50 - 15:30

Ponedeljak

 • Prijem dece
  06:30 - 07:30
 • Fiskultura - Priprema za doručak
  07:00 - 08:00
 • Doručak
  08:00 - 08:30
 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  08:30 - 09:00
 • Usmerena aktivnost
  09:00 - 09:30
 • Boravak na otvorenom
  09:30 - 10:30
 • Slobodne aktivnosti
  10:30 - 11:00
 • Priprema za ručak
  11:00 - 11:15
 • Ručak
  11:15 - 11:40
 • Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
  11:40 - 12:00
 • Popodnevni odmor
  12:00 - 14:00
 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  14:00 - 14:30
 • Užina
  14:30 - 14:50
 • Slobodne aktivnosti
  14:50 - 15:30

Utorak

 • Prijem dece
  06:30 - 07:30
 • Fiskultura - Priprema za doručak
  07:00 - 08:00
 • Doručak
  08:00 - 08:30
 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  08:30 - 09:00
 • Usmerena aktivnost
  09:00 - 09:30
 • Boravak na otvorenom
  09:30 - 10:30
 • Slobodne aktivnosti
  10:30 - 11:00
 • Priprema za ručak
  11:00 - 11:15
 • Ručak
  11:15 - 11:40
 • Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
  11:40 - 12:00
 • Popodnevni odmor
  12:00 - 14:00
 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  14:00 - 14:30
 • Užina
  14:30 - 14:50
 • Slobodne aktivnosti
  14:50 - 15:30

Sreda

 • Prijem dece
  06:30 - 07:30
 • Fiskultura - Priprema za doručak
  07:00 - 08:00
 • Doručak
  08:00 - 08:30
 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  08:30 - 09:00
 • Usmerena aktivnost
  09:00 - 09:30
 • Boravak na otvorenom
  09:30 - 10:30
 • Slobodne aktivnosti
  10:30 - 11:00
 • Priprema za ručak
  11:00 - 11:15
 • Ručak
  11:15 - 11:40
 • Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
  11:40 - 12:00
 • Popodnevni odmor
  12:00 - 14:00
 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  14:00 - 14:30
 • Užina
  14:30 - 14:50
 • Slobodne aktivnosti
  14:50 - 15:30

Četvrtak

 • Prijem dece
  06:30 - 07:30
 • Fiskultura - Priprema za doručak
  07:00 - 08:00
 • Doručak
  08:00 - 08:30
 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  08:30 - 09:00
 • Usmerena aktivnost
  09:00 - 09:30
 • Boravak na otvorenom
  09:30 - 10:30
 • Slobodne aktivnosti
  10:30 - 11:00
 • Priprema za ručak
  11:00 - 11:15
 • Ručak
  11:15 - 11:40
 • Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
  11:40 - 12:00
 • Popodnevni odmor
  12:00 - 14:00
 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  14:00 - 14:30
 • Užina
  14:30 - 14:50
 • Slobodne aktivnosti
  14:50 - 15:30

Petak

 • Prijem dece
  06:30 - 07:30
 • Fiskultura - Priprema za doručak
  07:00 - 08:00
 • Doručak
  08:00 - 08:30
 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  08:30 - 09:00
 • Usmerena aktivnost
  09:00 - 09:30
 • Boravak na otvorenom
  09:30 - 10:30
 • Slobodne aktivnosti
  10:30 - 11:00
 • Priprema za ručak
  11:00 - 11:15
 • Ručak
  11:15 - 11:40
 • Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
  11:40 - 12:00
 • Popodnevni odmor
  12:00 - 14:00
 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  14:00 - 14:30
 • Užina
  14:30 - 14:50
 • Slobodne aktivnosti
  14:50 - 15:30
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
Prijem dece
06:30 - 07:30
Prijem dece
06:30 - 07:30
Prijem dece
06:30 - 07:30
Prijem dece
06:30 - 07:30
Prijem dece
06:30 - 07:30

Ponedeljak

 • Prijem dece
  06:30 - 07:30

Utorak

 • Prijem dece
  06:30 - 07:30

Sreda

 • Prijem dece
  06:30 - 07:30

Četvrtak

 • Prijem dece
  06:30 - 07:30

Petak

 • Prijem dece
  06:30 - 07:30
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
Fiskultura - Priprema za doručak
07:00 - 08:00
Fiskultura - Priprema za doručak
07:00 - 08:00
Fiskultura - Priprema za doručak
07:00 - 08:00
Fiskultura - Priprema za doručak
07:00 - 08:00
Fiskultura - Priprema za doručak
07:00 - 08:00

Ponedeljak

 • Fiskultura - Priprema za doručak
  07:00 - 08:00

Utorak

 • Fiskultura - Priprema za doručak
  07:00 - 08:00

Sreda

 • Fiskultura - Priprema za doručak
  07:00 - 08:00

Četvrtak

 • Fiskultura - Priprema za doručak
  07:00 - 08:00

Petak

 • Fiskultura - Priprema za doručak
  07:00 - 08:00
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
Doručak
08:00 - 08:30
Doručak
08:00 - 08:30
Doručak
08:00 - 08:30
Doručak
08:00 - 08:30
Doručak
08:00 - 08:30

Ponedeljak

 • Doručak
  08:00 - 08:30

Utorak

 • Doručak
  08:00 - 08:30

Sreda

 • Doručak
  08:00 - 08:30

Četvrtak

 • Doručak
  08:00 - 08:30

Petak

 • Doručak
  08:00 - 08:30
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
08:30 - 09:00
Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
08:30 - 09:00
Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
08:30 - 09:00
Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
08:30 - 09:00
Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
08:30 - 09:00
Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
14:00 - 14:30
Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
14:00 - 14:30
Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
14:00 - 14:30
Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
14:00 - 14:30
Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
14:00 - 14:30

Ponedeljak

 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  08:30 - 09:00
 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  14:00 - 14:30

Utorak

 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  08:30 - 09:00
 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  14:00 - 14:30

Sreda

 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  08:30 - 09:00
 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  14:00 - 14:30

Četvrtak

 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  08:30 - 09:00
 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  14:00 - 14:30

Petak

 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  08:30 - 09:00
 • Formiranje i razvijanje kulturno - higijenskih navika
  14:00 - 14:30
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
Usmerena aktivnost
09:00 - 09:30
Usmerena aktivnost
09:00 - 09:30
Usmerena aktivnost
09:00 - 09:30
Usmerena aktivnost
09:00 - 09:30
Usmerena aktivnost
09:00 - 09:30

Ponedeljak

 • Usmerena aktivnost
  09:00 - 09:30

Utorak

 • Usmerena aktivnost
  09:00 - 09:30

Sreda

 • Usmerena aktivnost
  09:00 - 09:30

Četvrtak

 • Usmerena aktivnost
  09:00 - 09:30

Petak

 • Usmerena aktivnost
  09:00 - 09:30
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
Boravak na otvorenom
09:30 - 10:30
Boravak na otvorenom
09:30 - 10:30
Boravak na otvorenom
09:30 - 10:30
Boravak na otvorenom
09:30 - 10:30
Boravak na otvorenom
09:30 - 10:30

Ponedeljak

 • Boravak na otvorenom
  09:30 - 10:30

Utorak

 • Boravak na otvorenom
  09:30 - 10:30

Sreda

 • Boravak na otvorenom
  09:30 - 10:30

Četvrtak

 • Boravak na otvorenom
  09:30 - 10:30

Petak

 • Boravak na otvorenom
  09:30 - 10:30
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
Slobodne aktivnosti
10:30 - 11:00
Slobodne aktivnosti
10:30 - 11:00
Slobodne aktivnosti
10:30 - 11:00
Slobodne aktivnosti
10:30 - 11:00
Slobodne aktivnosti
10:30 - 11:00
Slobodne aktivnosti
14:50 - 15:30
Slobodne aktivnosti
14:50 - 15:30
Slobodne aktivnosti
14:50 - 15:30
Slobodne aktivnosti
14:50 - 15:30
Slobodne aktivnosti
14:50 - 15:30

Ponedeljak

 • Slobodne aktivnosti
  10:30 - 11:00
 • Slobodne aktivnosti
  14:50 - 15:30

Utorak

 • Slobodne aktivnosti
  10:30 - 11:00
 • Slobodne aktivnosti
  14:50 - 15:30

Sreda

 • Slobodne aktivnosti
  10:30 - 11:00
 • Slobodne aktivnosti
  14:50 - 15:30

Četvrtak

 • Slobodne aktivnosti
  10:30 - 11:00
 • Slobodne aktivnosti
  14:50 - 15:30

Petak

 • Slobodne aktivnosti
  10:30 - 11:00
 • Slobodne aktivnosti
  14:50 - 15:30
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
Priprema za ručak
11:00 - 11:15
Priprema za ručak
11:00 - 11:15
Priprema za ručak
11:00 - 11:15
Priprema za ručak
11:00 - 11:15
Priprema za ručak
11:00 - 11:15

Ponedeljak

 • Priprema za ručak
  11:00 - 11:15

Utorak

 • Priprema za ručak
  11:00 - 11:15

Sreda

 • Priprema za ručak
  11:00 - 11:15

Četvrtak

 • Priprema za ručak
  11:00 - 11:15

Petak

 • Priprema za ručak
  11:00 - 11:15
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
Ručak
11:15 - 11:40
Ručak
11:15 - 11:40
Ručak
11:15 - 11:40
Ručak
11:15 - 11:40
Ručak
11:15 - 11:40

Ponedeljak

 • Ručak
  11:15 - 11:40

Utorak

 • Ručak
  11:15 - 11:40

Sreda

 • Ručak
  11:15 - 11:40

Četvrtak

 • Ručak
  11:15 - 11:40

Petak

 • Ručak
  11:15 - 11:40
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
11:40 - 12:00
Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
11:40 - 12:00
Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
11:40 - 12:00
Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
11:40 - 12:00
Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
11:40 - 12:00

Ponedeljak

 • Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
  11:40 - 12:00

Utorak

 • Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
  11:40 - 12:00

Sreda

 • Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
  11:40 - 12:00

Četvrtak

 • Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
  11:40 - 12:00

Petak

 • Priprema za popodnevni odmor, obavljanje higijenskih potreba
  11:40 - 12:00
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
Popodnevni odmor
12:00 - 14:00
Popodnevni odmor
12:00 - 14:00
Popodnevni odmor
12:00 - 14:00
Popodnevni odmor
12:00 - 14:00
Popodnevni odmor
12:00 - 14:00

Ponedeljak

 • Popodnevni odmor
  12:00 - 14:00

Utorak

 • Popodnevni odmor
  12:00 - 14:00

Sreda

 • Popodnevni odmor
  12:00 - 14:00

Četvrtak

 • Popodnevni odmor
  12:00 - 14:00

Petak

 • Popodnevni odmor
  12:00 - 14:00
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
Užina
14:30 - 14:50
Užina
14:30 - 14:50
Užina
14:30 - 14:50
Užina
14:30 - 14:50
Užina
14:30 - 14:50

Ponedeljak

 • Užina
  14:30 - 14:50

Utorak

 • Užina
  14:30 - 14:50

Sreda

 • Užina
  14:30 - 14:50

Četvrtak

 • Užina
  14:30 - 14:50

Petak

 • Užina
  14:30 - 14:50

Jedna od bitnih funkcija predškolskog vaspitanja i obrazovanja je sprovodjenje programa preventivne zdravstvene zaštite sa ciljem negovanja i razvijanja zdravstvene kulture i higijenskih navika kod dece i unapređenje zdravlja. Program sprovodi medicinska sestra u svim našim vrtićima.