obavestenje

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

Предшколска установа ”Десанка Максимовић” Број:75/2022. Датум:12.04.2022. године Житиште На основу члана 17. Закона о основама система образовања и васпитања (”Службени гласник РС”, број: 88/17, 27/18, 10/19, 6/20и 129/21), члана 13. Закона о предшколском васпитању и образовању (”Службени Гласник РС”, бр. 18/2010 101/17, 95/18 и 10/19), члана  32. Статута Предшколске установе Десанка Максимовић” Житиште расписује се

Pročitaj više